Wie wij zijn

 

Wie wij zijn

Al vroeg geïnteresseerd in geschiedenis en de Tweede Wereldoorlog begon ik materialen te verzamelen uit die periode.
Tijdens mijn studie geschiedenis werd de interesse over deze tijd alleen maar versterkt. Als gevolg van de Tweede Wereldoorlog kwam de periode van de dekolonisatie en de Koude Oorlog. Mijn belangstelling verschoof mee en werd uitgebreid naar deze onderwerpen.
Nu stel ik surplus materiaal van mijn collectie ter beschikking via deze webshop.

 

Webshop.

Na het einde van de Tweede Wereldoorlog begon de periode van de wederopbouw in Europa. De V.S. starten de Marshallhulp waar de landen onder de Russische invloedssfeer geen gebruik van konden maken. Dit resulteerde in de Koude Oorlog en het IJzeren Gordijn. Eind jaren ’80 veranderde dit en daarmee kwam een einde aan deze periode. Hiermee ontstond een zeer interessant verzamelgebied voor Warschaupact militaria en in dit geval DDR-attributen.

DDR-militaria zijn een zeer interessant verzamelgebied omdat het mogelijk is in de volle breedte een overzicht te krijgen van dit voormalig communistische land. Niet alleen voor de militaire kant maar ook voor arbeiders-strijdgroepen, politie, jeugdorganisaties en inlichtingendiensten. Verder bouwde het DDR-leger (NVA Nationale Volksarmee) voort op de militaire tradities van daarvoor. Dit vindt zijn weerslag in de uniformen en emblemen. In de loop van de jaren zij hierin ook veranderingen aangebracht waardoor interessante ontwikkeling te zien zijn en een zeer bijzonder verzamelgebied is ontstaan.

De laatste ontwikkelingen stammen uit 1987, dus 2 jaar voor de val van de Berlijnse Muur. Op dit moment is het mogelijk nog veel items te vinden voor redelijke investeringen alhoewel te zien is dat de eerste replica’s al verschijnen.

Graag bied ik samen met een aantal vrienden, de mogelijkheid om items te vergaren van deze afgesloten periode uit de Europese geschiedenis, via onze webshop.

Laten we hopen dat die tijd nooit meer terugkomt, maar wel de herinneringen koesteren om nooit meer te vergeten…